Biografie

Artistieke uitingen zijn vanaf de kinderjaren onafscheidelijk van Mario Reijnen (1980). Sindsdien is hij actief met maken. Dit uit zich door de jaren – naast zijn werkzaamheden in informatie technologie – onder andere in muziek, beeldende kunst en poëzie. 

Zijn onderzoekende geest is continue doortastend in de diverse materie. Zo verplaatst hij zich van het ene naar het andere discipline en weer terug. 

Op een autonome wijze schept hij middels de genoemde media beelden, waarin hij communiceert met de wereld om hem heen.

Werken in beeldende kunst en poëzie hebben meestal iets primitief, het pure. De mens in zijn oervorm. Afgebeeld als dieren en fantasie-gedaantes in tekeningen, schilderijen en in poëzie. Ook materiaalkeuze is daarin onderhevig. Het is rauw en vaak ongepolijst. In elektronische muziek experimenteert hij graag met nieuwe opkomende technologieën. Composities schrijft hij zowel middels klassieke methodes zoals met trackers, maar ook met code.  

Hoewel de huidige vorm van zijn beeldend werk voortkomt uit allerlei diepe krochten van het bestaan als mens, onderzoekt hij in kunstprojecten steeds meer het snijvlak en de verhoudingen tussen digitaal en analoog, technologie en natuur en hoe mens en maatschappij zich binnen die opponenten verhouden. 

Naast onderwerpen die aan hem voorbij komen, gaat zijn focus naar post-humanisme, waarin onderwerpen als technologische singulariteit, robotisering en AI, maar ook de erosie van het biologische gendersysteem aan bod komen. Geregeld wordt er een greep terug gedaan naar eeuwenoude tradities als bijvoorbeeld het sjamanisme.

Bij Extrapool is hij actief als programmeur voor evenementen die de combinatie technologie en muziek onderzoeken. Denk hierbij aan muziekperformances waarbij muziek gecomponeerd en uitgevoerd wordt met behulp van algoritmes.