Biografie

Artistieke uitingen zijn vanaf de kinderjaren onafscheidelijk van Mario Reijnen (1980). Sindsdien is hij actief met maken. Dit uit zich door de jaren naast zijn werkzaamheden in informatie technologie, onder andere in muziek, beeldende kunst en poëzie. 

Hoewel hij graag sociaal betrokken is, is de drang om zich terug te trekken in een ruimte als gevolg van overprikkelingen in de buitenwereld groot. In deze ruimte van zichzelf heeft hij door de jaren heen autodidact diverse artistieke disciplines en andere materie aangeleerd.

Het winnen van informatie uit verbale overdracht is soms moeizaam. Daarom heeft hij veel van zijn studies op eigen houtje en in eigen tempo tot zich genomen via bronnen als boeken en het Internet. Hij leest erg veel.

Een exploratie door o.a. filosofieën, culturen, geschiedenis en wetenschap staan aan de achtergrond van zijn werk. Hij heeft een enorme fascinatie voor grootse technologische, of wetenschappelijke ontwikkelingen, als ook voor ethiek. Zijn onderzoekende geest is continue doorzoekend in de diverse materie. Dit vertaald zich naar de artistieke uitingen. Esthetiek wordt bewust onder de loep genomen. Er wordt gespeeld, gegraven en gebouwd. Wars van wat gaande is in het actuele kunstklimaat creëert en zoekt hij zo zijn eigen weg. Kleurend en tekenend buiten de lijntjes, in de breedste zin van het woord.

Werken in beeldende kunst en poëzie hebben als onderwerpen doorgaans iets te maken met het primitieve, het pure. Afgebeeld als dieren en fantasie-gedaantes in tekeningen, schilderijen en in poëzie. Deze wezens en poëzie vormen een steeds grotere wereld met daarin Nachtdierland. Geregeld doet hij voordrachten met poëzie en muzikale, of tekenperformances.

In elektronische muziek werkt hij middels het herintroduceren van oudere invloeden, of introduceren van geheel nieuwe opkomende technologieën. Daarnaast onderzoekt hij klankpatronen en dissonanties. Composities schrijft hij zowel middels klassieke methodes zoals met trackers, maar ook met code.  

Binnen alle drie de disciplines; beeldend, poëzie en muziek is hij tegenwoordig als zelfstandig autonoom artiest werkzaam. Zowel in zijn eigen praktijk, als bij marketing en communicatiebureau One Of Us. Samen met andere zelfstandige creatieven wordt daar media voor communicatie ontwikkeld. Naast zijn artistieke werken programmeert hij evenementen bij Extrapool, waarin het domein van geluid/muziek en nieuwe technologieën onderzocht wordt.