Biografie

Artistieke uitingen zijn vanaf de kinderjaren onafscheidelijk van Mario Reijnen (1980). Sindsdien is hij actief met maken. Dit uit zich door de jaren naast zijn werkzaamheden in informatie technologie, onder andere in muziek, beeldende kunst en poëzie. 

Hoewel hij graag sociaal betrokken is, is de drang om zich terug te trekken in een ruimte als gevolg van overprikkelingen in de buitenwereld groot. In deze ruimte van zichzelf heeft hij autodidact de diverse vaardigheden en andere materie aangeleerd.

Zijn onderzoekende geest is continue doortastend in de diverse materie.
Op een autonome wijze schept hij middels diverse media beelden, waarin diverse vraagstukken uit ondermeer cultuur, geschiedenis en wetenschap gecommuniceerd wordt aan de wereld om hem heen.

Met zijn informatica achtergrond onderzoekt hij in kunstprojecten geregeld de opponenten van digitaal en analoog, technologie en natuur, ethiek en standardisatie. Werken in beeldende kunst en poëzie hebben als onderwerpen daarom doorgaans iets te maken met het primitieve, het pure. Afgebeeld als dieren en fantasie-gedaantes in tekeningen, schilderijen en in poëzie. Ook materiaalkeuze is daarin onderhevig. Geregeld doet hij voordrachten met poëzie en muzikale, of tekenperformances.

In elektronische muziek werkt hij middels het herintroduceren van oudere invloeden, of het experiment met geheel nieuwe opkomende technologieën. Composities schrijft hij zowel middels klassieke methodes zoals met trackers, maar ook met code.  

Esthetiek wordt bewust onder de loep genomen. Er wordt gespeeld, gegraven en gebouwd.
Dit zet hij ook toegepast in voor bijvoorbeeld uitingen in bedrijfscommunicatie. Samen met een team van andere zelfstandige specialisten in een vast netwerk en samenwerkingsverband kunnen hier totaaloplossingen in worden geboden. 

Bij Extrapool is hij actief als programmeur voor evenementen die de combinatie technologie en muziek onderzoeken. Denk hierbij aan muziekperformances waarbij muziek gecomponeerd en uitgevoerd wordt met behulp van algoritmes.