Projecten

De scheppende factor van kunst creëren gaat verder dan een vel papier, een doek, of muziekstuk. Kunst schept ook verbinding. Dit kan zowel tijdens de creatie plaats vinden, maar ook bij de uiting, of presentatie.

Wanneer tijdens de creatie samenwerkingen aan worden gegaan – danwel met andere kunstenaars, danwel met het publiek – ontstaan er vaak invalshoeken waarmee een verbinding aan kan worden gegaan. Door gebruik te maken van beeldende taal kan er een directe communicatie tot stand komen, die sociale, culturele, of andere barriéres uit het normale dagelijkse leven kunnen doorbreken.

Vanuit deze gedachten werk ik zo nu en dan aan projecten (mee), waarbij de schepping van kunst wordt ingezet als instrument en secundair als doel.

Hieronder een aantal van deze projecten:

 

Kunstgroep Heumensoord

Samen met collega kunstenaars Bart Drost, Korneel Jeuken en Henk van den Berg werden er op vluchtelingenkamp Heumensoord één dagdeel per week kunstactivteiten aangeboden aan de bewoners. Hieruit ontstonden samenwerkingen met kunstenaars en geïnteresseerden op het vluchtelingenkamp. Met een aantal kunstenaars is vervolgens een expositie opgezet bij MAAS ruimte voor kunst onder de naam “An universal language”.
Dit project gaf de deelnemende kunstenaars de mogelijkheid om een stap in de nederlandse maatschappij te zetten en culturele achtergronden uit te wisselen. Een aantal van deze kunstenaars hebben mede door dit project een baan gevonden in de artistieke, of creatieve sector.

Poëzie workshops

In samenwerking met bibliotheek Wijchen gaf ik enkele poëzie workshops aan basisschool kinderen. Samen gingen we door middel van taal en dichtvorm op zoek naar hun talenten en interesses. De kinderen leerden dichten in diverse vormen. Een jury van bibliotheekmedewerkers selecteerden de beste gedichten. Deze zijn voor drie maanden geëxposeerd in de bibliotheek en gepubliceerd in lokale media.