Poëzie

In 2008 bracht ik een bundel uit. Met Goede wil.

In die tijd heb ik een aantal jaren geregeld voordrachten gedaan. Het tienjarige tijdperk erna stond het beeldende werk en de muziek wat meer op de voorgrond. Hedendaags beklim ik de podia weer en schrijf ik er weer flink op los.

Hieronder enkele gedichten:

 


Uit zwarte inkt 

Orde daargelaten, na het licht
druipt inkt, het spat, bevlekt
kerft in chaos een nieuw gezicht

Krassende kronen vereeuwigen zwart
terwijl de nacht krijst in al haar stilte
dansen in dit rijk de dieren van de dag

Mijn hand, schepper van deze almacht tracht
op deze wijze de gedaantes die hier rijzen
Uit elkaar te rukken, te voeden met levenskracht

Het alledaagsheid oerlijk te verbannen
en aan het papier te beklijven
om het vuur in schoonheid te laten branden

 

 

Blanco

Ik vond het raadsel tussen namen van overleden dichters
Waarvan koppen stoffen op planken
In nachten waarin kwade geesten vrede stichten

Alle poëzie lijkt al geschreven
Sonnet, pantoun, vers of vrije vorm
Als een geraamte in zichzelf gehesen

Maar toch is er dan zo’n bladzij
Schoon wit en onaangevreten
Waar een taal tanden krijgt

en wordt gepoetst voor deze ogen – in dit even
is daarop dan toch een nieuw gedicht gaan leven

 

 

Van hier tot meer dieren

Gesproken gedicht behorend bij de expositie van hier tot meer dieren:

Berichten aan de jungle – Aankomst

Geschenken van dieren die we zijn
wolkenkrabbers torenen hoog
weldenkende patrijs

De reis verliep voortvarend
zeven zeeën geleden
gleden we langs lianen

De jungle tjilpte zacht bij nacht
krekels en olifantenroep
onder sterrenoog tegen hemelzwart

Een groep primaten kamden hun haren
maakten een beitel, een hamer
bouwden hutten en gingen uit varen

vrije vogels met scherpe snavels
scheren over klotsende golven
ze appercipieëren de haven

Waar noeste arbeid torens verzet
Apen met sigaren takelen
Een leeuwin de tafel dekt

 

 

Gedichtendag 2016

In kader van het project Wijchens Nachtleven werd onderstaande gedicht op gedichtendag 2016 op station Wijchen vertoond op grote publicatieborden.